Ratsastajan polku

Kuinka ratsastajan polku etenee alkeistasolta vaativimmille tasoille

Ponitunnit

Talutusratsastus 2-6 vuotiaille. Hevosiin tutustumista, ratsastamisen alkeita leikin varjolla, miten istutaan hevosen selässä, miten mukaudutaan/rentoudutaan hevosen liikkeeseen.Alkeiskurssit 

Alkeiskurssi 10 kertaa Harjoittelemme miten istutaan hevosen selässä ja mukaudutaan hevosen liikkeeseen, miten apuja käytetään, miten hevonen pysäytetään, miten hevonen saadaan liikkeelle, miten hevonen saadaan käännettyä, miten ratsastetaan ratsastusradan teitä, miten ratsastetaan ravia (harjoitus ja kevyttä ravia), miten hevosta talutetaan, miten noustaan oikeaoppisesti satulaan, miten laskeudutaan ratsailta, miten säädetään jalustimet ja satulavyö, miten toimitaan tilanteessa, jos hevonen menee liian reippaasti, miten pukeudutaan ratsastustunnille.Alkeiskurssin jatko

Mini jatko, jatkaa alkeiskurssin perään. Harjoittelee alkeiskurssilla opittuja asioita. Kun ratsastajan tasapaino ja apujen käyttö on sillä tasolla, että pystyy itse ohjaamaan hevosta alkaa laukan harjoitteleminen.

Mini jatko siirtyy automaattisesti samalla ryhmällä helppo D tunniksi.Helppo D

Helppo D tunnilla ratsastaja osaa:

- Jalustimien säätäminen 

 - Ratsaille nousu oikeaoppisesti 

 - Ratsailta laskeutuminen 

 - Perusistunnan harjoittelu - Apujen käyttö

- Keventäminen, kevennyksen vaihto 

 - Pysähtyminen 

 - Kääntäminen

- Askellajit (käynti, ravi, laukka)

- Etäisyyksien säilyttäminen muihin ratsukoihin

- Raipan vaihto toiseen käteen

- Ratsastusradan teiden ratsastaminen

- Kevytistunta

Yleensä noin 1-2 vuoden päästä tunti muuttuu tasoltaan helppo C tunniksi.Helppo C

Helppo C tunnilla ratsastaja osaa:

-Hevosen hoito sujuu itsenäisesti 

 -Perusistunta hallinnassa 

 -Hevosen hallinta kaikissa askellajeissa 

 -Huomioi hevosten erot ratsastuksessaan 

 -Temponmuutokset 

 - Tasainen kuolaintuntuma 

 - Apujen käytön hallinta 

 - Puolipidäte

- Asetuksen ja taivutuksen ymmärtäminen

- Ratsastus osastossa välimatkat säilyttäen

- Ratsastusradan tiet

- Askeleen pidennys

- Peruutus

- Esteistunta/kevyt istunta

- Ratsastusradan liikennesäännöt hallinnassa

- Hevosen varusteiden huolto

- Erilaisiin hevosiin tutustuminen

- Harjoittelun ilo

- Hyvät tallitavat hallussa


Helppo B

Helppo B tasolla:

- Hevosen hoito sujuu itsenäisesti 

 - Erityyppisillä ratsastuskoulun opetushevosilla ratsastaminen 

 - Perusistunnan kehittäminen 

 - Keskiaskellajit 

 - Sujuvat siirtymiset askellajista toiseen 

 - Osaa muokata ratsastustaan hevoskohtaisesti 

 - Ratsastaminen tahdissa, tasapainossa ja tasaisella kuolaintuntumalla kaikissa askellajeissa 

 - Apujen käyttö hallitusti 

 -Hallitsee ratsastusradan tiet 

 - Vastalaukka 

 - Pohkeenväistö 

 - Etuosakäännös

- Itseluottamuksen, sitkeyden ja positiivisuuden kehittäminen

- Aloittelijoiden opastaminenHelppo A

- Jatkuva kehittyminen ja taitojen lisääminen

- Tiedon syventäminen ja jakaminen

- Huolehtii oman toiminnan lisäksi myös muiden turvallisuudesta, ja osaa opastaa muitakin turvallisiin toimintatapoihin

- Erilaisilla hevosilla ratsastaminen

- Ratsastaminen ohjatusti kokemattomammilla hevosilla

- Perusistunnan itsenäinen kehittäminen

- Apujen käytön hienosäätö

- Hevosen suoristaminen ja rentouttaminen

- Hevosen kokoamisen alkeet

- Avotaivutus

- Vastalaukka

- Laukanvaihto käynnin kautta

- Takaosakäännös

- Esimerkkinä oleminen ja hyvän hengen luominen 

 - Vastuunottoa tallin ilmapiiristä


Kaikilla Poran vakiotunti asiakkailla on mahdollisuus osallistua:

- viikonloppu valmennuksiin / lisäkursseille (estevalmennuksiin ne kenellä vakioeste tai hybridi tunti)

- tallin omiin rataharjoituksiin

- hakeutuminen Poran kisaryhmään (kisaryhmä pitää sisällään talent ratsastajat).

Kysy rohkeasti lisää kehittymismahdollisuuksista!

Puhelinpäivystys arkisin klo.10.00-12.00 ja p. 0406314825 

  Porvoon Ratsutallin ratsastuskoulu asiakkailla on mahdollisuus edetä juuri omien halujen ja tavoitteiden mukaisesti!

Harrasta, hae elämyksiä, tavoitteellinen harrastaminen, kilpaileminen!

Jokaiselle löydämme juuri oikean suunnan mitä haluat ratsastamiselta!