Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
25.8.2021
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Porvoon Ratsutalli Oy Borgå Ridstall Ab
Y-tunnus: 2590547-1
Lapinnimentie 14
06100 Porvoo

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Pia Vallgren
Lapinniementie 14
06100 Porvoo

REKISTERIN NIMI

Porvoon Ratsutallin asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää henkilön/yrityksen nimen, sähköpostiosoitteen sekä muut sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta annetut tiedot.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilön/ yrityksen antamia tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä/ yritykseltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja sen käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisteriin. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Porvoon Ratsutalli Oy Borgå Ridstall Ab
Pia Vallgren
Lapinniementie 14
06100 PORVOO

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: info@porvoonratsutalli.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö mainontaan ja markkinointiin, sekä oikeus tulla poistetuksi rekisteristä.

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Sivustolla käytetään ns. cookies-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.